logo paczki z chin

Zasady przekazywania i przetwarzania danych kontaktowych podanych przez osoby zainteresowane ofertą usług transportowych


1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) pozyskiwanych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej www.paczkizchin.pl jest wyłącznie AlleKurier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Myczkowskiego 45 (30-198 Kraków), NIP: 6772370941, REGON: 122640506, KRS: 0000430370.


2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) wyłącznie w celu przedstawienia aktualnej oferty serwisu allekurier.pl. Szczegółową informację na temat oferty serwisu allekurier.pl można znaleźć na stronie internetowej www.allekurier.pl.


3. Wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej www.paczkizchin.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w pkt 2 powyżej. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swych danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na zasadach określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).


4. Osoby zainteresowane, które wypełniły formularz oferty prosimy o bezpośredni pisemny kontakt pod adresem: biuro@allekurier.pl